SKIN DIAGNOSIS

การวิเคราะห์พื้นฐานของผิวหนัง ควรได้รับการสนับสนุนจากการวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วย เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด,หากมีการวิเคราะห์ วินิจฉัยแบบตัวต่อตัว โดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมและทันสมัยร่วมด้วย ท่านก็จะสามารถได้รับการบริการการตรวจสภาพผิวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่สกินแอนิเวอร์ซารี่นั้นตรวจวัดสภาพผิวโดยใช้อุปกรณ์ในการตรวจสภาพผิว สภาพของรูขุมขน,ความแห้งของผิว,สภาพความมัน,รวมถึงลักษณะการกระจายของเม็ดสีผิว ความแข็งแรงความเสื่อมโทรมของผิว ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของการวินิจฉัยผิวของสกินแอนิเวอร์ซารี่ได้ที่ เว็ปไซต์

SKIN CARE

เป็นโซนขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ให้คำปรึกษามากกว่า 300 คน มีห้องดูแลผิวทั้งหมด 10 ห้อง จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การดูแลผิวโดยเฉพาะ ให้การบริการกับท่านและขณะที่รับการบริการโปรแกรมการดูแลผิวแบบฉบับของเกาหลีนั้น จะมีเจ้าหน้าที่คนไทย คอยบริการความสะดวกให้ตลอดเวลาอีกด้วย (ผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก) ก็สามารถใช้บริการโปรแกรมนี้ได้ ตามครอสต่างๆ

NUGANIC

การนำเอาธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นยูกานิค

Twitter Facebook Weibo Youtube